hero

Jobs With No Boss

The easiest way to find and promote career opportunities in boss-less organizations from all over the world.
Jobs With No Boss
Jobs With No Boss
87
companies
376
Jobs
Tuff Leadership Training
Tuff Leadership Training
tuffleadershiptraining.com

Locations

Stockholm, Sweden

industry

Education · HR and Recruiting · Professional Services

Size

11-50 employees

founded in

2003

Vi gör arbetsplatser bättre. Vi tar grupper, avdelningar eller hela verksamheter från icke-fungerande till fungerande på kort tid. Om arbetsplatsen redan fungerar hjälper vi till att ta samarbetet till nya höjder genom att införa feedbackkultur och förändra arbetssättet till mer involverande och medarbetarorienterat. Arbetsklimat som fungerar kännetecknas av trygghet, öppenhet och rak, ärlig och respektfull kommunikation. Vi vet hur man får till det i praktiken oavsett vilket utgångsläget är. Vi är kända för att våra insatser ger konkreta resultat, det är det våra kunder uppskattar allra mest. Cheferna som tränar med oss blir bättre. Arbetsklimaten skiftar från dåligt till fungerande på kort tid. Verksamhetsmålen uppnås genom det förbättrade samarbetet. Vi har många exempel på arbetsplatser som blivit påtagligt bättre och vi tar ofta betalt resultatbaserat. För att åstadkomma detta har vi egenutvecklade, beprövade metoder, skickliga ledarskapstränare och angreppssätt som utvecklar ledarskapsförmågor hos alla medarbetare. Välkommen till Tuff Ledarskapsträning.

Something looks off?
Open jobs at Tuff Leadership Training
This company does not have jobs relevant to this job board at this time.
To view all their jobs, visit their website.